A generalbuildingkft.hu weboldalon, illetve a hozzá tartozó kiegészítő oldalakon található tartalom a General Building Kft. szellemi tulajdona.

A General Building Kft. fenntart minden, a generalbuildingkft.hu weboldalakon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése. A látogató lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A generalbuildingkft.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a General Building Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is.

A generalbuildingkft.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a GeneralBuildingKft.hu – General Building Kft. -re való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve az generalbuildingkft.hu -ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

A generalbuildingkft.hu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a weboldalra, termékre vagy a General Building Kft. -re hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.